Årsberetning 2018

Styret i Kråkerøy Historielag har i siden årsmøtet 2018 hatt følgende sammensetning:
Leder: Inger-Torill Solberg
Sekretær: Grete Nygren Rognes
Styremedlem: Wenche Jensen
Styremedlem: Ragnhild Andersen Røed
Styremedlem: Gro Svensen
Styremedlem: Tore W. Kristoffersen
Varamedlem: Inger Brynildsen
Varamedlem: Inger Sogn Olsen
Revisorer: Lisbeth Buskoven og Bjørg Reidun Nordal
Valgkomité: Hans Molvig og Solveig Severinsen

MØTER OG ARRANGEMENTER I 2018
Det har vært avholdt 9 styremøter, årsmøte, jubileumsfest, vandretur og fire åpne medlemsmøter i 2018. I august var dessuten historielaget med-arrangør av fergetur på Glomma.

Årsmøtet:
Det ble avholdt årsmøte på Smertu Dagsenter 26. januar. I tillegg til årsmøtesakene hadde historielaget invitert Anne Sagberg. Hun fortalte og viste bilder fra sin bok «Isegran – en perle i Fredrikstad».

Onsdag 14. mars:
Medlemsmøte på gamle Smertu skole. Sten Walther Karlsen fortalte om veinavn på Kråkerøy og i Fredrikstad-området. Sammen med Svenn Poppe har han gitt ut boka ”Gatelangs i Fredrikstad – Hvem, hva hvor.»

Onsdag 18. april:
Medlemsmøte på gamle Smertu skole. Tidligere leder i Kråkerøy Historielag, Finn G. Engebretsen fortalte og viste gamle bilder fra Kråkerøy og filmen om byggingen av Kråkerøybrua.

Jubileumsfesten:
I mai var det 40 år siden Kråkerøy Historielag ble stiftet. Det ble avholdt jubileumsfest i Riggverkstedet på Isegran onsdag 23. mai. 72 medlemmer deltok. Først var det omvisning med Petter Ringen Johannessen på Isegran. Svein Skahjem fortalte om oppstarten av historielaget. Leder Inger-Torill Solberg holdt tale og hadde diktet sang. Wenche Mortensen spilte til sangene. Skuespiller Petronella Barker leste prologen fra 5 års jubileet og «Festningen» av Knut Edvardsen. Utdeling av æresdiplom til Harald Thoresen. Gratulasjonshilsen fra ordfører Jon Ivar Nygård ved kulturleder Atle Ottesen. Snitter og kaker.

Fergetur på Glomma:
Lørdag 25. august arrangerte historielagene i Fredrikstad fergetur i samarbeid med Fredrikstad museums venner. Turen gikk først ut Vesterelva til Floa ved Gressvik, deretter opp elva, helt til Paddekummen i Sarpsborg. Arrangementet var svært populært, så turen ble fort fulltegnet, og mange som ville være med, fikk dessverre ikke plass.

Vandretur på Kråkerøy:
Onsdag 29. august arrangerte historielaget vandretur fra den ”nye” kirkegården på Kråkerøy. Turen gikk gjennom skogen sørover via Speiderhuset til Drengestua med retur over Strålsundveien. Alle hadde meg egen mat og drikke. Turen var på ca. 5 km.

Onsdag 19. september:
Medlemsmøte i Klubbhuset til Kråkerøy Idrettslag. Denne kvelden hadde vi besøk av arkitekt Trine M Skjeltorp fra Fredrikstad. Hun hadde nylig avsluttet sine studier ved NTNU og fortalte og viste bilder om Torbjørnskjær Fyr.

Onsdag 24.oktober:
Medlemsmøte i Klubbhuset til Kråkerøy Idrettslag. Denne kvelden hadde vi besøk av postkortsamleren Tom Johnsen som viste oss gamle kort fra Fredrikstad og omegn.

Julemøtet:
Fredag 23.november arrangerte historielaget sin tradisjonelle julefest i Sjømannsforeningen. Det ble servert ekte julemat samt dessert og kaffe. Aleksander Abelsen underholdt. Han er en ung mann som liker å synge nostalgiske sanger. Blant annet sang han fra Jens Book Jensens repertoar. Wenche Mortensen akkompagnere ham på piano.

DRIFT AV HISTORIELAGET I ÅRET SOM GIKK
Kråkerøy Historielag hadde 188 betalende medlemmer pr. 31.12. 2018. 4 medlemmer falt fra i året som gikk. 6 nye meldte seg inn. Lagets økonomi er fortsatt god selv om vi i året 2018 har hatt store utgifter. I forbindelse med tilbakeføringen av Ødegårdsstua til tidligere eiere. Taket ble reparert. I tillegg kom utgifter til taksering og administrering av selve tilbakeføringen.

Overføringen av Ødegårdsstua er nå sluttført og Østfoldmuseene Borgarsyssel har hentet ut gjenstandene sine. En annen større utgift i 2018 var jubileumsfesten. Der besluttet styret å sponse arrangementet med 10.000 kr. Bank og kassabeholdning pr. 31.12. 2018 lyder på: kr. 96.521,99.

Slektsforskningsgruppa som har møttes på Isegran hver mandag, har lagt ned virksomheten inntil videre på grunn av manglende interesse. Gruppa møtes imidlertid på Isegran den første mandagen i måneden foreløpig. Lisbeth Buskoven er leder for gruppa.

Årboka kom i år med 6. utgave. Den bestilles i 400 eksemplarer. I tillegg til å deles ut til medlemmene, selges den i bokhandel Libris og i noen forretninger på Kråkerøy. Det er flere eksemplarer igjen av årets utgave og av tidligere utgaver. Årboka selges for 100 kr. Grete Nygren Rognes er redaktør for årboka.

PLANER VIDERE
Historielagets møter er meget godt besøkt, og det ble nødvendig å finne et større møtelokale enn Smertu Dagsenter. Foreløpig vil vi holde medlemsmøtene på Klubbhuset til Kråkerøy Idrettslag. I samarbeid med Museets Venner og de andre historielagene i distriktet planlegger vi en tur til Vitlycke Helleristningsfelt i Tanum, Bohuslän.

I november ville Erling Johansen fylt 100 år. Det er vel også klart at Historielaget må markere dette. Ellers har Historielaget fått invitasjon fra redaktøren i Menighetsbladet på Kråkerøy. Han ønsker stoff fra laget. Inger-Torill hadde to innlegg i året som gikk. Vi vil også gjerne få til en vandretur med informasjon om FMV-området på Værste i løpet av året. Besøk ellers gjerne hjemmesiden og facebooksiden vår.
https://www.facebook.com/kraakeroyhistorielag/

Fredrikstad, 8. februar 2019
Styret i Kråkerøy Historielag
Grete Nygren Rognes.

Dette innlegget ble publisert i Kunngjøringer. Bokmerk permalenken.