Forsiden

Velkommen til oss!

Kråkerøy historielag ble stiftet 24. mai 1978 og hadde i 2017 ca. 180 medlemmer. Vårt nedslagsfelt er den tidligere kommunen Kråkerøy, Kjøkøy og Isegran som nå er en del av Fredrikstad kommune i Østfold.

Sommernytt 27.06.2018.
Vi vil forsøke å inngå et samarbeid om turer og større arrangementer med de andre historielagene i Fredrikstad samt med Museets venner.  Les videre…

Historisk ferjetur på elva vår 25.08.2018
Plankebyen hadde elva som hovedgate. Da byen vokste etter 1860 fikk de fleste både bolig og arbeidsplass nær elva. Det gjaldt alle de kommunene som senere ble slått sammen til dagens Fredrikstad. Dette vil vi markere med en historisk båttur på Glomma lørdag 25. august fra klokka 14. Les videre…

      Interessert i lokalhistorie?

Våre aktiviteter består av møter med foredrag/kåserier, først og fremst med lokalhistorisk innhold, samt et årlig vårstevne. Det er normalt seks møter i året. De fleste finner sted på tidligere Smertu skole, med unntak av julemøtet med middag som legges til et egnet lokale i våre nærmeste omgivelser.

Bilde fra historielagets vårstevne ved drengestua på Femdal. Foto: Roger Kjellvik.

Kråkerøy har en rik historie som går 3 – 4000 år tilbake. Historielaget ser det som svært viktig at vi får sikret enda mer av det lokalhistoriske stoffet som mange av våre innbyggerne sitter inne med. Har du en historie eller bilder fra Kråkerøy, så kontakt oss gjerne her.

Kråkerøy historielag har også en aktiv slektsforsknings-gruppe. Den holder til i Minemagasinet på Isegran. Ansvaret for denne gruppen har Lisbeth Buskoven. Interesserte kan møtes på mandager fra kl. 18.00.

Medlems-kontingent i historielaget er kr. 200,- for enkeltmedlemmer og kr. 300,- med ektefelle/samboer. Du kan melde deg inn her.

Siden 2013 har Kråkerøy Historielag gitt ut en årbok, en enkel liten trykksak på rundt 100 sider. Den deles ut gratis til medlemmene, og et mindre opplag selges.


18.12.2017

Suksess med årbok for Kråkerøy Historielag. Kråkerøy Historielag utgir nå sin femte årbok. – I fjor ble vi raskt utsolgt, derfor har vi økt opplaget i år, smiler leder av historielaget Inger-Torill Solberg og Grete Nygren. Foto: Erik Larsen.