Om oss

Kråkerøy Historielag

Kråkerøy Historielag ble stiftet 24. mai 1978 og har hatt 190 medlemmer i 2019. Laget har ikke eget lokale og har gjennom årene hatt sine møter forskjellige steder på øya. De siste 11 årene har møtene vært holdt på tidligere Smertu skole. Fra 2018 benytter vi KIL,s klubbhus ved ungdomsskolen.

Kråkerøy Historielag har nå egen hjemmeside og Facebookside

Lagets aktiviteter består av møter med foredrag/kåserier av lokalhistorisk interesse, vandringer med guide i utvalgte områder på Kråkerøy og et årlig vårmøte ved interessante steder , Ødegårdsstua eller Drengestua på Femdal. Det er normalt 6 møter i året. Møtedeltakelsen varier noe, med et gjennomsnitt på 35-40 deltakere. Det avholdes også en førjulsmiddag med underholdning i et egnet selskapslokale. Om interessen er stor nok , arrangerer vi også en busstur der vi vil oppleve en dag med historisk innhold og god mat.

Slektsforskergruppa:
“Slektsgruppa” har treff på Smertu Dagsenter. Interesserte kan møtes den siste mandagen i måneden, utenom juni, juli, august og desember. Her er alle velkomne til en uformell prat og en kaffekopp.

Slektsforskergruppen har nylig avsluttet et omfattende arbeid med å digitalisere Folketelling 1891 for Glemmen og Kråkerøy som jo var én kommune fram til 1908. Tidligere er gravminnene på Kråkerøy kirkegård fotografert og lagt ut på DIS’ internettsider.

Siden 2013 har Kråkerøy Historielag gitt ut en årbok, en enkel liten trykksak på rundt 100 sider. Den deles ut gratis til medlemmene, og et mindre opplag selges.

Like etter dannelsen av historielaget i 1978 ble Ødegårdsstua som i mange år hadde vært lagret på Borgarsyssel Museum tilbakeført til Kråkerøy og gjenreist på dugnad på sin opprinnelige plass. Stua var Alfred Jensens barndomshjem. Ødegårdsstua er i 2018 tilbakeført i familiens eie.

I 2006-2007 ble også den tidligere drengestua på Lille Enhus reist på dugnad på Femdal etter lengre tids lagring i privat eie. Stua ble reist i fellesskap av historielaget, bondelaget og grunneier.

Ødegårdsstua til venstre og drengestua på Femdal til høyre.

Kråkerøy har en rik lokalhistorie som går 3 – 4000 år tilbake. Her kan blant annet nevnes gravrøysene på Holtevarden, Lunderamsa og Kjøkøya, ”steinaldermannen” og hans boplass ved Rødsmyra, bygdeborgen på Rød osv. Mye lokalhistorisk arbeid er utført på Kråkerøy, ikke minst av Erling Johansen, Alfred Jensen og andre ildsjeler.

Historielaget ser det like fullt som viktig at vi får sikret ennå mer av tradisjonsstoff og viten som våre innbyggere sitter inne med. Kontakt oss her.

Laget har også en sosial verdi. Her kan folk i alle aldre møtes, gamle kjente minnes, innflyttere lære mer om øya og alle hygge seg i godt samvær.

Medlemskontingenten i Kråkerøy Historielag er kr 250.- for enkeltmedlemmer og
kr 400.- for ektefeller/samboere.

Finn Gjerløw Engebretsen (tidligere leder)
Redigert av Inger-Torill Solberg i 2017, leder.