Referat medlemsmøte 23.08.2017

Kråkerøy Historielag

Referat fra medlemsmøte på Smertu skole 23. august 2017

Det var 41 medlemmer og interesserte til stede på medlemsmøtet på Smertu skole onsdag 23. august 2017.

Roger Kjellvik har skjenket Historielaget en flott bordmodell av Glommen mek. Verksted laget i 1954. Modellen var utstilt i møtelokalet så medlemmene kunne beundre den. Vi håper å kunne utstille den permanent i lokalene på Glomma Brygge, men den trenger en liten restaurering først.

Kveldens foredragsholder var Bente Bjar som viste bilder og fortalte om Ekheim basert på boken hun har skrevet om stedet. Et interessant foredrag med mange flotte bilder. Hun solgte også boken til en pris av kr 399.-

Vårt medlem Bjørg Mandril hadde bedt om å få orientere Historielagets medlemmer om sitt syn på lagets forvaltning av Ødegårdsstua, noe hun på forhånd hadde varslet at hun var sterkt kritisk til. Før hun slapp til lot lagets leder sekretæren gi en del faktaopplysninger om stua.

I 1966 ble stua og inventar gitt bort av Olga Eldal, Bjørg Mandrills mor, til Borgarsyssel Museum. Museet lot i første omgang stua stå, men en eller annen gang etter 1970 ble den revet og materialene lagret i Skjeberg hvor Borgarsyssel hadde planer om et maritimt museum som imidlertid aldri ble realisert.

Etter at Kråkerøy Historielag ble stiftet 4. april 1978 ble det arbeidet for å gjenreise stua på sin gamle tomt, og Borgarsyssel var villig til å avhende tømmeret og de medfølgende gjenstandene til laget. Stua ble så gjenreist i nærheten av sin opprinnelige plass på eiendommen som Synnøve Ulfsby (Bjørgs søster) hadde arvet etter sin mor. Det finnes ingen dokumenter på disse transaksjonene verken hos Borgarsyssel Museum, Fylkeskonservatoren eller Historielaget, bortsett fra en tinglyst avtale datert 30. november 1982 hvor Synnøve Ulfsby gir Kråkerøy Historielag rett til å sette opp stua på hennes eiendom.

Etter Synnøve Ulfsbys død i 2008 er Bjørg Mandrill eier av stedet.

Våren 2014 ble det oppdaget en liten taklekkasje og noe lekkasjer i vinduene på østsiden av stua. Dette er midlertidig tettet med plast. Historielaget satte i gang et arbeid for å finne rettmessig eier til stua for å søke økonomisk støtte til permanent reparasjon. Dette tok tid siden ingen dokumenter fantes, men Borgarsyssel har omsider erklært at de ikke har eierinteresse i selve stua, men derimot til inventaret. Det finnes en avtale fra oktober 2013 mellom Borgarsyssel og Historielaget med en detaljert liste over inventaret.

Våren 2016 fikk Historielaget et overslag på kr 125.000.- fra firma Egil Norli på reparasjonen og har siden søkt økonomisk støtte fra Kommunen og Fylket uten hell.

Vår leder har nå tatt kontakt med Østfoldmuseene som det heter i dag, for å få dem til å sikre inventaret (lagres på museet) i påvente av endelig reparasjon.

Bjørg Mandrill fikk så ordet og beskyldte laget for å ha neglisjert Ødegårdstua fullstendig de siste årene. Hun mente at det kun var Drengestua på Femdal som nå hadde interesse, siden det ikke hadde vært avholdt tradisjonelle Ødegårdsstevner siden 2012. Videre bestred hun at museet eide inventaret og antydet at deler av dette var hennes. Til slutt sa hun at hun og hennes arvinger var villige til å overta stua mot at Historielaget bekostet en fullstendig reparasjon.

Det ble en til dels litt opphetet diskusjon etter dette, og styrets medlemmer tilbakeviste kritikken. Det ble slått klinkende klart fast at stua tilhører Kråkerøy Historielag og inventaret er museets eiendom. Grunnen til at det ikke har vært stevner på Ødegårdstua siden 2012 skyldes sviktende interesse fra medlemmene. Siste stevne trakk kun 10-12 medlemmer, mens man på Drengestua i årene etter var 30-40 medlemmer. Delvis skyldes nok det tilgjengeligheten og parkeringsproblemene i Ødegården. Dessuten har det vært stevner på Fuglevik og Wennersberg gårder som erstatning for det tradisjonelle  Ødegårdsstevnet, og her var det opp mot 70 deltakere!

Leder, Inger-Torill Solberg, orienterte til slutt om bussturen til Sverige 12. september og liste ble sendt rundt, men det er dårlig oppslutning. Fredrikstad Historielag er også invitert til å delta.

Finn G Engebretsen
Sekretær

Dette innlegget ble publisert i Referater. Bokmerk permalenken.