Forsiden

Velkommen til oss!

Kjære medlemmer!
KRÅKERØY HISTORIELAG inviterer til tur til Arisholmen
søndag 21. august, holmen som tidligere tilhørte Kråkerøy kommune. Turen går fra Tangen i den gamle ferga til Alexander Hermansen. Alexander vil også fortelle litt om den spennende historien til det tidligere gjestgiverstedet og nødhavnen med brennevinsrett til evig tid – ifølge historiske nedtegnelser. Les mer…

 

Interessert i lokalhistorie?

Våre aktiviteter består av møter med foredrag/kåserier, først og fremst med lokalhistorisk innhold, samt et årlig vårstevne. Det er normalt seks møter i året. De fleste finner sted i K.I.L.s klubbhus ved Kråkerøy ungdomsskole, med unntak av julemøtet med middag som legges til et egnet lokale i våre nærmeste omgivelser.

Bilde fra historielagets vårstevne ved drengestua på Femdal i 2017. Foto: Roger Kjellvik.

Kråkerøy har en rik historie som går 3 – 4000 år tilbake. Historielaget ser det som svært viktig at vi får sikret enda mer av det lokalhistoriske stoffet som mange av våre innbyggerne sitter inne med. Har du en historie eller bilder fra Kråkerøy, så kontakt oss gjerne her.

Kråkerøy historielag har også en slektsforsknings-gruppe. Den holder til i Minemagasinet på Isegran. Ansvaret for denne gruppen har Lisbeth Buskoven. Interesserte kan møtes på første mandag i måneden fra kl. 18.00.

Medlems-kontingent i historielaget er kr. 250,- for enkeltmedlemmer og kr. 400,- med ektefelle/samboer. Du kan melde deg inn her.

Siden 2013 har Kråkerøy Historielag gitt ut en årbok, en enkel liten trykksak på rundt 100 sider. Den deles ut gratis til medlemmene, og et mindre opplag selges.