Forsiden

Velkommen til oss!

Treff på Drengestua, Femdal!
Onsdag 29.mai inviterer vi igjen til treff på Drengestua på Femdal. «Bakstekjærringa» vår Karin Tenderland vil besørge deilig nybakt brød i forskjellige varianter. Les mer…

Ny bok om Sagbrukstiden i Fredrikstad-distriktet!
Kråkerøy Historielag har sammen med de andre historielagene i distriktet gitt ut et hefte/bok om Sagbrukstiden i Fredrikstad-distriktet. Det er Svein Skahjem som har hatt ansvaret for redigering og utgivelse. Sagbrukene var jo godt representert også på Kråkerøy – så her skulle det være spennende stoff for oss alle. Les mer…

Kråkerøy Historielag ønsker navn til de på bildet under.
Svar oss gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/kraakeroyhistorielag

Interessert i lokalhistorie?

Våre aktiviteter består av møter med foredrag/kåserier, først og fremst med lokalhistorisk innhold, samt et årlig vårstevne. Det er normalt seks møter i året. De fleste finner sted i K.I.L.s klubbhus ved Kråkerøy ungdomsskole, med unntak av julemøtet med middag som legges til et egnet lokale i våre nærmeste omgivelser.

Bilde fra historielagets vårstevne ved drengestua på Femdal i 2017. Foto: Roger Kjellvik.

Kråkerøy har en rik historie som går 3 – 4000 år tilbake. Historielaget ser det som svært viktig at vi får sikret enda mer av det lokalhistoriske stoffet som mange av våre innbyggerne sitter inne med. Har du en historie eller bilder fra Kråkerøy, så kontakt oss gjerne her.

Kråkerøy historielag har også en slektsforsknings-gruppe. Den holder til i Smertu Dagsenter. Interesserte kan møtes den siste mandagen i måneden, utenom juni, juli, august og desember.

Medlems-kontingent i historielaget er kr. 250,- for enkeltmedlemmer og kr. 400,- med ektefelle/samboer. Du kan melde deg inn her.

Siden 2013 har Kråkerøy Historielag gitt ut en årbok, en enkel liten trykksak på rundt 100 sider. Den deles ut gratis til medlemmene, og et mindre opplag selges.